یکی از اصحاب پیامبر، از آنحضرت ـ صلی الله علیه و سلم ـ پرسید: آیا ما در حالی که صالحین در میان ما هستند، هلاک می‌شویم؟ پیامبر ـ صلی الله علیه و سلم ـ فرمودند: بله، اگر گناهان زیاد شود. * یکی دیگر از وصیت‌های پیامبر ـ صلی الله علیه و سلم ـ به حضرت […]

یکی از اصحاب پیامبر، از آنحضرت ـ صلی الله علیه و سلم ـ پرسید: آیا ما در حالی که صالحین در میان ما هستند، هلاک می‌شویم؟ پیامبر ـ صلی الله علیه و سلم ـ فرمودند: بله، اگر گناهان زیاد شود.

* یکی دیگر از وصیت‌های پیامبر ـ صلی الله علیه و سلم ـ به حضرت معاذ ـ رضی الله عنه ـ این است که: «گناه نکن، زیرا گناه موجب خشم خداوند می‌گردد.»

* ضرر گناه و فایده ثواب به خود انسان بر می‌گردد. اولین ضرر گناه، نافرمانی از خدا و رسول است.

* ضرر دیگر گناه، محروم شدن از روزی‌است. پیامبر ـ صلی الله علیه و سلم ـ می‌فرمایند: شخص، به خاطر معصیت، از روزی محروم می‌شود.

* انسان گنهکار از علم و دانش محروم می‌شود.

* پریشانی قلبی و روحی در انسان گنهکار ایجاد می‌شود.

* گنهکار با مشکلات روبرو می‌شود، چون همراهی خدا را از دست می‌دهد.

* توفیق انجام کارهای شایسته از او گرفته می‌شود.

* برکت از روزی او برداشته می‌شود.

* جرأت بر گناه پیدا می‌کند.

* انسان گنهکار به گناه عادت می‌کند. عده‌ای معتاد به غیبت و تهمت و دروغ اند، اگر نکنند، مریض می‌شوند.

* توفیق بر انجام طاعت دیگر، نشانه قبولی طاعت قبلی است.

* طاعت را آنقدر انجام دهیم که سرشت ما شود.

* پیامبر ـ صلی الله علیه و سلم ـ می‌فرمایند: دل، زنگ می‌زند و صیقل آن، ذکر و تلاوت قرآن است.

* از همه مهمتر اینکه، با گناه، عذاب الهی گریبانگیر انسان میشود.

* گناه، سبب خشم و غصب خدا می‌شود.

* خشک‌سالی، زلزله و مشکلات به سبب معصیت در امت به وجود می‌آید.

* یکی از اصحاب پیامبر، از آنحضرت ـ صلی الله علیه و سلم ـ پرسید: آیا ما در حالی که صالحین در میان ما هستند، هلاک می‌شویم؟ پیامبر ـ صلی الله علیه و سلم ـ فرمودند: بله، اگر گناهان زیاد شود.

* زمانی که آلات لهو و لعب و گناه در جامعه عام شود، بلایای آسمانی زیاد می‌شود.

* نوری را که به سبب اطاعت در دل پیدا شده، با گناه خاموش نکنیم.

* علت افتادن به دام معصیت:

1ـ  خدا را آن طور که باید، نشناختیم. این که خداوند در هر حال ناظر اعمال ماست.

2ـ  همنشینی با دوستانِ بد و ناباب و شرکت در مجالس بد. دوست بد، اعتقاد انسان را از او می‌گیرد.

3ـ بزرگ ندانستن گناه و اهمیت ندادن به آن.

* حضرت ابن عباس ـ رضی الله عنه ـ می‌فرماید: گناه برای مؤمن مثل کوه بزرگ است و برای منافق مثل مگس ناچیز و بی‌اهمیت.

* راه علاج گناه:

1ـ  مجالست و همنشینی با اهل الله، چون مجالست با اهل دل، عشق به خدا را در دل انسان پیدا می‌کند.

2ـ  تلاوت قرآن با تدبر و توجه.

3ـ  خالی نگه داشتن شکم و کم خوری.

4ـ  شب زنده داری و زاری در پیشگاه خدا.