هرگز در قلب پیامبر ـ صلی الله علیه و سلم ـ تأثّر از غیر الله به وجود نیامد. بزرگترین خطر این است که انسان همه چیز را از خود بداند و مَن مَن بزند.     سرمنشأ هر خیر و هر نعمت، خداوند تبارک و تعالی است. خداوند در آیه 26 سوره آل عمران […]

 

هرگز در قلب پیامبر ـ صلی الله علیه و سلم ـ تأثّر از غیر الله به وجود نیامد.

بزرگترین خطر این است که انسان همه چیز را از خود بداند و مَن مَن بزند.

 

 

  • سرمنشأ هر خیر و هر نعمت، خداوند تبارک و تعالی است.
  • خداوند در آیه 26 سوره آل عمران به همین مهم اشاره دارد: بگو: پروردگارا! ای همه چیز از آن تو! تو هر که را بخواهی حکومت و دارائی می‌بخشی و از هر که بخواهی حکومت و دارائی را بازپس می‌گیری، و هر کس را بخواهی عزّت و قدرت می‌دهی و هرکس را بخواهی خوار می‌داری، خوبی در دست تو است و بیگمان تو بر هر چیزی توانائی.
  • مؤمن واقعی کسی است که وقتی صاحب نعمت و توفیق ‌شود، در او تواضع و فروتنی به وجود آید و درک کند که هرچه به او داده شده است، از جانب خداست.
  • بندگان خاص خدا وقتی ایمان خود را می‌دیدند که به چه درجه‌ای رسیده است، متوجه الله می‌شدند.
  • هرگز در قلب پیامبر ـ صلی الله علیه و سلم ـ تأثّر از غیر الله به وجود نیامد.
  • بزرگترین خطر این است که انسان همه چیز را از خود بداند و مَن مَن بزند.
  • کسی که نفس خود را شناخت، به راحتی می‌تواند الله را بشناسد.
  • تمامی دستورات دینی به این خاطر است که انسان به درجه‌ی والای بندگی برسد.
  • مشکل اصلی مسلمانان این است که در قلب‌های‌شان، غیر الله وجود دارد.
  • انسان به مجرد ادعا، مؤمن نمی‌شود، ایمان آن است که در قلب مؤمن عمق و ژرفا بیابد.