انواروب : شرکت گوگل در آخرین گزارش خود فاش نموده که دولت روسیه از وی خواسته است که بعضی از صفحات کتاب “حصن المسلم” را حذف نماید. شبکه اطلاع رسانی گوگل افزوده است: از بازه زمانی ژانویه تا دسامبر ، جستجوی کتاب حصن المسلم از طریق کاربران روسی نسبت به سال های گذشته  25 درصد […]

انواروب : شرکت گوگل در آخرین گزارش خود فاش نموده که دولت روسیه از وی خواسته است که بعضی از صفحات کتاب “حصن المسلم” را حذف نماید. شبکه اطلاع رسانی گوگل افزوده است: از بازه زمانی ژانویه تا دسامبر ، جستجوی کتاب حصن المسلم از طریق کاربران روسی نسبت به سال های گذشته  25 درصد افزایش داشته است.

 

گوگل در ادامه افزوده است: درخواست های متعددی از طرف بعضی دولت ها مبنی بر حذف برخی مطالب دریافت نموده است، چنانچه در طی مدت گذشته نزدیک به 15 هزار درخواست آنها اجرایی شده و مطالب حذف شده اند که بعضی از آنها مربوط به کتابهای دینی می باشد.

انواروب یادآور می شود که  حصن المسلم که نام کامل آن «حصن المسلم من أذکار الکتاب و السنة» و تألیف  «سعيد بن علي بن وهف القحطاني» می باشد ، کتابی در اذکار و ادعیه روزانه است و معلوم نیست  چرا دولت روسیه خواهان حذف آن از گوگل است؟!

 

منبع : الالوکه