انوار وب: یکی از سایت های فعال در حوزه مسجد در فرانسه با طراحی سیستمی یافتن نزدیکترین مسجد در این کشور به فرد را از طریق تلفن همراه میسرکرد.به گزارش شبستان به نقل از«الکنز»، یکی از سایت های فعال در حوزه مسجد در فرانسه با طراحی سیستمی یافتن نزدیکترین مسجد در این کشور به فرد […]

انوار وب: یکی از سایت های فعال در حوزه مسجد در فرانسه با طراحی سیستمی یافتن نزدیکترین مسجد در این کشور به فرد را از طریق تلفن همراه میسرکرد.
به گزارش شبستان به نقل از«الکنز»، یکی از سایت های فعال در حوزه مسجد در فرانسه با طراحی سیستمی یافتن نزدیکترین مسجد در این کشور به فرد به همراه آدرس و سایر اطلاعات لازم را از طریق تلفن همراه میسرکرد.
از طریق این برنامه که به راحتی روی تلفن های همراه نصب می شود کاربر می تواند نزدیک ترین مسجد به محل اقامت خود را بیابد.
این سایت به آدرس Trouvetamosquee.fr در این باره تلاش می کند تا با شناساندن مساجد فرانسه دغدغه های مسلمانان را هموار کند.
در این برنامه بیش از 2200 مسجد در فرانسه معرفی شده است که در ان سالن های برگزاری نماز نیز جای دارند.