🟢 وظیفه‌ی ما به عنوان فردی مسلمان، در چنین شرایطی-جنگ غزه- چیست؟ بر این باورم که این وظیفه را می‌توان در چند بند ذیل خلاصه کرد: ▪️ ۱ـ نسبت به جنایت‌های رژیم صهیونیستی و کشتار ملت مظلوم فلسطین بخصوص در غزه بی‌تفاوت نبوده و نسبت به ظلم و ستم صهیونیست‌ها حساس و بيزار باشيم؛ […]

 

🟢 وظیفه‌ی ما به عنوان فردی مسلمان، در چنین شرایطی-جنگ غزه- چیست؟ بر این باورم که این وظیفه را می‌توان در چند بند ذیل خلاصه کرد:

▪️ ۱ـ نسبت به جنایت‌های رژیم صهیونیستی و کشتار ملت مظلوم فلسطین بخصوص در غزه بی‌تفاوت نبوده و نسبت به ظلم و ستم صهیونیست‌ها حساس و بيزار باشيم؛ و عدالت و دفاع از مظلوم را در پای کینه از فلسطینی‌ها یا حامیانِ آنها قربانی ننماییم.

▫️ ۲ـ روشنگری ـ با نوشتار یا گفتار ـ در رابطه با مساله‌ی فلسطین؛ و زدودن غبار نا آگاهی در رابطه با آن.

▪️ ۳ـ محکومیت صریح، قاطع و مستدل اشغالگری و جنایات ضد بشری صهیونیست‌هاو آمریکا و متحدان غربی اش؛ و اعلان حمایت از ملت مظلوم فلسطین.

▫️ ۴ـ زمینه سازی در حد وسع و توان براي برچيده شدن ظلم و ستم و نجات مظلومين؛ و دعای خالصانه برای نجات ملت مظلوم فلسطین و سایر ملت‌های مظلوم؛ بخصوص در سجده./اصلاح‌وب با تلخیص

 

 

حیدر غلامی