انواوب: یک سرباز افغان ظهر امروز سه شنبه در دانشگاه نظامی درمنطقه “قرغه” شهر کابل چهار سرباز خارجی را به ضرب گلوله کشت. یک منبع موثق امنیتی درکابل این خبر را تایید کرده گفت، یک نظامی افغان در دانشگاه دفاعی قرغه کابل حوالی ساعت 12 ظهر امروز سه شنبه چهار سرباز خارجی را به ضرب […]

انواوب: یک سرباز افغان ظهر امروز سه شنبه در دانشگاه نظامی درمنطقه “قرغه” شهر کابل چهار سرباز خارجی را به ضرب گلوله کشت.

یک منبع موثق امنیتی درکابل این خبر را تایید کرده گفت، یک نظامی افغان در دانشگاه دفاعی قرغه کابل حوالی ساعت 12 ظهر امروز سه شنبه چهار سرباز خارجی را به ضرب گلوله کشته است.

 

منبع مذکور افزود، یک جنرال ایتالیایی و سه سرباز آمریکایی شامل کشته شدگان این رویداد هستند.

ازسوی دیگر، گزارش هایی وجود دارد که دراین رویداد دو مقام بلندرتبه افغان نیز شدیداً زخمی شده اند.

یک منبع معتبر از داخل دانشگاه نظامی درقرغه کابل که نخواسته نامش گرفته شود تایید کرده است که این رویداد ناشی از درگیری فیزیکی یا لفظی نبوده بلکه یک حمله می باشد.

این منبع افزود، مهاجمی که این درگیری را انجام داده از اعضای شبکه حقانی بوده که به صفوف سربازان افغان نفوذ کرده است.

تاهنوز هیچ منابع معتبر افغانی و نیروهای خارجی مستقر دراین کشور از سرنوشت مهاجمی که به چهار سرباز خارجی آتش گشوده جزئیات نداده اند.

 به نقل از العربیه