حضرت شیخ الاسلام مفتی محمدتقی عثمانی -حفظه الله-: یک نسخه برای جمع خاطر و حضور دل در نماز که به تجربه هم رسیده اینست که آن سوره‌هایی که عموما بر سر زبان‌ها هستند ،فقط در نماز خوانده نشود؛ مانند چهار قل یا ده سوره آخر وغیره. بلکه علاوه از این سوره‌ها، از سوره‌های دیگر نیز […]

حضرت شیخ الاسلام مفتی محمدتقی عثمانی -حفظه الله-:
یک نسخه برای جمع خاطر و حضور دل در نماز که به تجربه هم رسیده اینست که آن سوره‌هایی که عموما بر سر زبان‌ها هستند ،فقط در نماز خوانده نشود؛ مانند چهار قل یا ده سوره آخر وغیره. بلکه علاوه از این سوره‌ها، از سوره‌های دیگر نیز قرائت شود؛ سوره هایی که برای قرائتشان نیاز به توجه هست.