تعدادی مردم نزد حضرت ابن عباس(رض) آمدند وگفتند: یکی از همراهان ما فوت کرد و ما برای دفن کرد او قبر کندیم اما در آن قبر مار سیاهی بود، برای بار دوم و سوم قبرهای دیگری کندیم در آنها نیز همان مار موجود بود حال ما چکار کنیم؟   فرمودند: در یکی از قبرها او […]

تعدادی مردم نزد حضرت ابن عباس(رض) آمدند وگفتند: یکی از همراهان ما فوت کرد و ما برای دفن کرد او قبر کندیم اما در آن قبر مار سیاهی بود، برای بار دوم و سوم قبرهای دیگری کندیم در آنها نیز همان مار موجود بود حال ما چکار کنیم؟

 

فرمودند: در یکی از قبرها او را دفن کنید این مار نتیجه ی یکی از اعمالش می باشد، اگر تمام دنیا را برای وی قبر بکنید باز هم در هر قبری آن مار را خواهید یافت، چناچه آنها او رادفن کرده و به منزل مرده رفته و عادتهای او را از زنش سؤال کردند.

زن میت گفت: او تجارت غله می کرد و روزانه برای خوردن، غله از گونی بیرون می آورد و به اندازه آن سنگریزه و خاشاک در آن مخلوط می کرد.(مار نتیجه عملش بوده است)