انواروب:  تعداد بازیکنان مسلمان شرکت کننده در مسابقات جام جهانی برزیل ۱۰۲ نفر از مجموع ۷۳۶ بازیکن هستند که در ۱۲ تیم از ۳۲ تیم بازی می کنند. این بازیکنان مسلمانان در تیم های منتخب کشورهای الجزایر، بوسنی و هرزگوین، جمهوری اسلامی ایران، کامرون، ساحل عاج، گینه، نیجریه، بلژیک، فرانسه، برزیل، آلمان و سوییس حضور […]

انواروب:  تعداد بازیکنان مسلمان شرکت کننده در مسابقات جام جهانی برزیل ۱۰۲ نفر از مجموع ۷۳۶ بازیکن هستند که در ۱۲ تیم از ۳۲ تیم بازی می کنند.

این بازیکنان مسلمانان در تیم های منتخب کشورهای الجزایر، بوسنی و هرزگوین، جمهوری اسلامی ایران، کامرون، ساحل عاج، گینه، نیجریه، بلژیک، فرانسه، برزیل، آلمان و سوییس حضور دارند.

منتخب کشورهای الجزایر و بوسنی هر کدام « ۲۳ بازیکن» تنها تیم هایی هستند که تمام بازیکنان آن ها مسلمانان هستند،  بعد از این دو ، تیم منتخب ایران قرار دارد که  با ۲۲ بازیکن مسلمان، در مجموعه اسلامی خود تنها یک بازیکن مسیحی « آندرانیک تیموریان» دارد.
در سایر تیم های منتخب دو قاره آفریقا و اروپا می توان گفت که در تیم های منتخب کشورهای ساحل عاج ۸ بازیکن مسلمان، گینه ۷ بازیکن ، فرانسه ۵ بازیکن و بلژیک ۴ بازیکن مسلمان ، همچنین در منتخب سوییس ۳ بازیکن، آلمان و کامرون و نیجریه هر کدام ۲ بازیکن و برزیل یک بازیکن مسلمان حضور خواهند داشت.
منبع: اخبار جهان اسلام