انوار وب: دادگاه جنایی مصر درحکمی ۱۳ نفر از هواداری محمد مرسی را به پنج تا ۸۸ سال زندانی محکوم کرد. به گزارش اخبار جهان اسلام به نقل از منابع عربی، یک دادگاه جنایی مصر درحکمی ۱۳ نفر از هواداری محمد مرسی را به پنج تا ۸۸ سال زندانی محکوم کرد.  به نقل از منابع […]

انوار وب: دادگاه جنایی مصر درحکمی ۱۳ نفر از هواداری محمد مرسی را به پنج تا ۸۸ سال زندانی محکوم کرد. به گزارش اخبار جهان اسلام به نقل از منابع عربی، یک دادگاه جنایی مصر درحکمی ۱۳ نفر از هواداری محمد مرسی را به پنج تا ۸۸ سال زندانی محکوم کرد.

 به نقل از منابع عربی، یک منبع قضایی اعلام کرد: دادگاه جنایی المنیا در مصر، 13 نفر از هواداران «محمد مرسی» رئیس جمهوری معزول مصر را به پنج تا 88 سال زندان محکوم کرد.
این متهمان به اتهام« ایجاد تخریب و آشوب و برهم زدن نظم عمومی» در شهرهای سمالوط و المنیا جنوب قاهره هنگام تظاهرات آگوست 2013 به دادگاه ارجاع داده شدند.
این منبع قضایی تاکید کرد: این متهمان می توانند به این احکام به دادگاه تجدید نظر اعتراض کنند.
دادگاه جنایی المنیا ماه گذشته 529 نفر از هواداران مرسی را به اعدام محکوم کرد؛ اما ممکن است برای حکم تجدیدنظر انجام گیرد.
منبع: اخبار جهان اسلام