سفیر ایران در عربستان: براساس توافق صورت گرفته میان سازمان حج و زیارت ایران و وزیر امور اسلامی عربستان سعودی، ۹۰ هزار شهروند ایرانی در مراسم حج امسال شرکت خواهند کرد./ ایسنا

سفیر ایران در عربستان:
براساس توافق صورت گرفته میان سازمان حج و زیارت ایران و وزیر امور اسلامی عربستان سعودی، ۹۰ هزار شهروند ایرانی در مراسم حج امسال شرکت خواهند کرد./ ایسنا