1)در حالی که جنین است خودت قرآن بخوان 2)هنگام شیر خواریش به قران گوش فرا بده 3 )جلویش قران بخوان(غریزه تقلید) 4)یک مصحف مخصوص به خودش را به او هدیه کن(0غریزه مالک بودن) 5)روز ختم قرانش را جشن بگیر 6)قصه های قران را برایش باز گو کن 7)از سوره های کوچک قران مسابقات سرگرم کننده […]

1)در حالی که جنین است خودت قرآن بخوان

2)هنگام شیر خواریش به قران گوش فرا بده

3 )جلویش قران بخوان(غریزه تقلید)

4)یک مصحف مخصوص به خودش را به او هدیه کن(0غریزه مالک بودن)

5)روز ختم قرانش را جشن بگیر

6)قصه های قران را برایش باز گو کن

7)از سوره های کوچک قران مسابقات سرگرم کننده برایش تهیه کن(برای سنین 5سالبه بالا)

8)اجزای محیطش را به قران مربوط کن

9)مسابقه “این کلمه تو کدوم سوره است؟”

10)قران در همه جا دوستش قرار بده

11)با وسایل تخصصی قران ودانش های قرآنی اشنایش کن

12)برایش دی وی دی هاو فلاش های قرانی فراهم کن

13برای شرکت در مسابقات تشویقش کن  

14)در حال خواندن قران صدایش را ضبط کن

15)برای شرکت درمجموعات ومراسمات قرانی تشویقش کن

16)هنگامی که داستانی از قران برایت میگویدبا علاقه به داستانش گوش کن

17)به پیش نماز شدنش تشویق کن

18)هنگامی که خودتان در منزل قرآن میخوانید او راسر حلقه قرا ن راه دهید

19)به حلقه ی قران مسجد بسپارش

20)به سوالاتش پیرامون قران اهمیت بده

21)کتابخانه ای ازکتب تفسیر نوار نرم افزار برایش مهیا کن

22)کلمات وکارهای روزانه اش را به قران مربوط کن  

نویسنده : عبدالحمیدبخشی / مدرس حوزه علمیه فاطمه الزهرا  رض
منبع: کانون حافظ