انواروب: 290 نفر در استان کانکوزو، در شمال جمهوری بروندی مشرف به اسلام شدند.   به گزارش انواروب به نقل از الألوکه ، مؤسسه تعلیم و تربیت سعودی اعلان کرد که 290 نفر از اهالی روستایی در استان کانکوزو واقع در شمال بروندی(کشوری در مرکز آفریقا) بعد از مناظره علمی با عبدالرحمن بن عبدالله السحيم، […]

انواروب: 290 نفر در استان کانکوزو، در شمال جمهوری بروندی مشرف به اسلام شدند.

 

به گزارش انواروب به نقل از الألوکه ، مؤسسه تعلیم و تربیت سعودی اعلان کرد که 290 نفر از اهالی روستایی در استان کانکوزو واقع در شمال بروندی(کشوری در مرکز آفریقا) بعد از مناظره علمی با عبدالرحمن بن عبدالله السحيم، مبلغ مسلمان عربستانی مشرف به اسلام شدند.

عبدالرحمن سحيم که به نمایندگی از این مؤسسه، سفری تبلیغی به شمال بروندی داشته است اقدام به مناظره علمی با مسیحیان روستای مذکور می‌کند و بعد از ساعت‌ها بحث و مناظره حقیقت اسلام را برایشان تشریح نموده آنان را مشرف به اسلام می‌نماید.

سحیم بعد از تلقین کلمه به تازه مسلمانان این روستا، از خیرین خواسته است با تأسیس مرکز اسلامی در این روستا و اعزام معلم برای آنان، زمینه گسترش اسلام در این منطقه مسیحی‌نشین را فراهم آورند.