أحمد بن علی بن ثابت معروف به خطیب بغدادی (متولد ۳۹۲هـ/۱۰۰۲م—درگذشته به ۴۶۳هـ/۱۰۷۱م) مورخ و حدیث‌شناس عرب و نویسندهٔ کتاب «تاریخ بغداد». او در سن یازده سالگی به تحصیل علوم روی آورد و پس از آموزش در بغداد ، برای آموختن حدیث به بصره، کوفه، نیشابور، ری، اصفهان، همدان، دینور ، صور ، دمشق و… […]

أحمد بن علی بن ثابت معروف به خطیب بغدادی (متولد ۳۹۲هـ/۱۰۰۲م—درگذشته به ۴۶۳هـ/۱۰۷۱م) مورخ و حدیث‌شناس عرب و نویسندهٔ کتاب «تاریخ بغداد». او در سن یازده سالگی به تحصیل علوم روی آورد و پس از آموزش در بغداد ، برای آموختن حدیث به بصره، کوفه، نیشابور، ری، اصفهان، همدان، دینور ، صور ، دمشق و… سفر کرد.
 بیشتر کسانی که شرح حال او را نوشته‌اند بر علم فراوان او، به ویژه در حدیث، تاکید کرده‌اند. ابن جوزی، از مخالفان او که سه کتاب در رد خطیب نوشته‌است، معتقد بود علم حدیث با او ختم شده‌است.
شهرت خطیب بغدادی به دلیل اثرش «تاريخ مدينةالسلام» یا همان «تاریخ بغداد» است که در حقیقت دانشنامه‌ای است که در آن شرح حال بیش از ۷۸۰۰ تن از علما و شخصیت‌ها (شامل زنان) را نوشته‌است. او در این کتاب، به عنوان یک حدیث‌شناس، علاوه بر اساتید افراد بر درستی حدیث‌هایشان نیز نظر داده‌است.

این مطلب به اختصار از ویکی پدیا گرفته شده است.