آیا واقعا محمد  صلی الله علیه و سلم را شناخته ایم!؟!آیا محمد  صلی الله علیه و سلم را آنگونه که هست شناخته ایم؟محمد کیست؟ آیا می توانیم چند خط واضح و عام فهم در مورد محمد بنویسیم؟ بگونه ای که هر کس با هر زبان ، فرهنگ و عقیده او را بشناسد.آری! محمد بر قله […]

آیا واقعا محمد  صلی الله علیه و سلم را شناخته ایم!؟!آیا محمد  صلی الله علیه و سلم را آنگونه که هست شناخته ایم؟
محمد کیست؟ آیا می توانیم چند خط واضح و عام فهم در مورد محمد بنویسیم؟ بگونه ای که هر کس با هر زبان ، فرهنگ و عقیده او را بشناسد.
آری! محمد بر قله صفات نیکوی انسانی ایستاده است، چنانکه بسیاری از بزرگترین فیلسوفان جهان غرب به بزرگی اش معترفند.
توماس کارلایل، مفکر، فیلسوف و مورخ اسکاتلندی می گوید: محمد نوری است که عالم را روشنائی بخشیده است. و این فضل خداست که به هر آنکه خواهد می بخشد.
ادیب روسی، ليو تولستوي می گوید: من یکی از شیفتگان محمدم ، او که خدایش به رسالت برگزید ، و نبوت را ختم بدو کرد.
گوته، شاعر معروف آلمانی می گوید: من در تاریخ به دنبال صفات برتر انسانیت گشتم و آن را در پیامبر عرب، محمد، یافتم. ما اروپاییان با تمام علوممان هنوز نتوانسته ایم به آنچه برسیم که محمد صدها سال قبل رسید و کسی هم نخواهد توانست از او پیشی گیرد.
لامارتین، شاعر فرانسوی می گوید: بزرگترین حادثه در زندگی من مطالعه حیات محمد بود. او به من درس کامل زندگی را آموخت. محمد را انسانی بزرگ و جاودانه یافتم. هیچ کس نمی تواند مانند محمد به مقام انسانیت برسد. براستی چه کسی می تواند مراتب کمال را مانند او بپیماید. او بود که واسطه ها بین خالق و مخلوق را برچید و انسان را بدون واسطه به خدا رساند.
دانشمند الهیات سوئسی، دکتر هانرکنج می گوید: محمد به معنی واقعی کلمه پیامبر بود، نمی توانیم منکر آن شویم که او مرشدی بود که پیروانش را به سوی نجات راهنمایی نمود.
اما فیلسوف انگلیسی، جورج برنارد شاو معتقد است که تنها ناجی بشریت محمد است. او می گوید: من در مورد این مرد (محمد)تحقیق کرد. او را اعجوبه ای خارق العاده یافتم، او نه تنها دشمن مسیحیت نیست بلکه منجی بشریت است.
من معتقدم اگر امروز محمد اداره ممالک دنیا را در دست گیرد، از آنجا که به صلح و دوستی دعوت می دهد بر تمام مشکلات فائق خواهد آمد. امروزه دنیا به شدت نیاز به مردی با تفکر محمد دارد. محمدی که احکام دینش را بر احترام به دیگران بنیان نهاد، دین او قوی ترین دین در بین ادیان و فرهنگهاست و همواره جاودان خواهد ماند.
آنچه گذشته قطره ای از دریای فضایل محمد بود. می خواستم بگویم که حتی آنان که به محمد ایمان ندارند معترفند که او بر بلندای صفات نیکوی انسانیت ایستاده است.
نویسنده: علاء سعید حمیده(مجله الوعی الإسلامی)
مترجم: حسین سلیمان پور