اولین کلمه و اولین فرمان دردین ما « إقرأ» یا همان خواندن می باشد و این بیانگر جایگاه خواندن و چگونگی آن می باشد. برای پی بردن به اهمیت آن همین که خداوند به قلم سوگند یاد نموده، می تواند دلیلی قانع کننده باشد. نقل شده وقتی روسیه در زمینه فضا از آمریکا پیشی گرفته، […]

اولین کلمه و اولین فرمان دردین ما « إقرأ» یا همان خواندن می باشد و این بیانگر جایگاه خواندن و چگونگی آن می باشد.

برای پی بردن به اهمیت آن همین که خداوند به قلم سوگند یاد نموده، می تواند دلیلی قانع کننده باشد.

نقل شده وقتی روسیه در زمینه فضا از آمریکا پیشی گرفته، آمریکائی ها آن را نتیجه کم توجهی به خواندن و فراگیری در مدارس خود دانستند.
ولی متاسفانه بخش عظیمی از اوقات جوانان ما در اینترنت صرف می شود بدون اینکه ثمره و نتیجه مفیدی دربر داشته باشد.

چرا بخوانیم؟
 چون درخواندن هم کسب علم هست و هم پاداش و هم بر سطح فرهنگ و شناخت انسان از پیرامون تاثیرگزار می باشد و علاوه بر آن بر سطح آگاهی و اندیشه و تربیت فرد می افزاید.

نمونه ای از زندگی دانشمندان مسلمان
ابن عطیه، صحیح بخاری را هفتصد بار خواند و بکری کاتب، برخی از لباس هایش را فروخت و با آنها کتاب خرید و ابن عقیل، برای جلوگیری از اتلاف وقت بجای نان، کلوچه می خورد چون جویدن آن زمان کمتری می برد. از همین رو در فنون متعدد هشتصد کتاب نوشت.

خطیب بغدادی در حال راه رفتن کتاب می خواند و حافظ، کتاب فروشی ها را شبانه اجاره می کرد و می نشست تا صبح کتاب مطالعه می نمود.

فیروزآبادی کتابی را به قیمت پنجاه هزار مثقال خرید و همسر علامه زهری می گفت: کتاب های شوهرش برای او ازسه هوو بدتر هستند.
علامه طنطاوی روزانه یکصد صفحه می خواند تا اینکه تعداد آنها به میلیون ها رسیده است.

چگونه بخوانیم؟
مطالعه کردن را با اراده و صبر و تعیین وقت مشخص شروع کنیم و مطالعه را در اولویت قرار بدهیم تا بعدا برایمان آسان شود.
انتخاب کتاب های مهم و متنوع و تمرکز و مشخص کردن جاهای مهم تر با قلم تا بعدا که بدان ها نیاز پیدا کردیم بتوانیم سریعا آنها را بیابیم.
خودمان را وادار به خواندن کنیم، در ابتدا مشکل هست سپس آسان می شود و بعدا برایمان دوست داشتنی می گردد و نهایتا چنان شیفته آن می شویم که نمی توانیم از آن جدا شویم.
عمر کوتاه ست و کتاب ها بسیار، از همین رو در انتخاب کتاب باید دقت نمود و از خواندن کتاب های منحرف و سوء خودداری کرد.

إبراهيم بن عبد الرحمن التركي
ترجمه: عصمت الله تیموری