پریشان جسم و تن خودت نباش. مسلمانان کارهای لازم را انجام خواهند داد. لباس هایت را در می آورندتو را غسل می دهند….و کفنت می کنند….تو را از خانه قديمي ات به خانه جدیدت خواهند برد.تعداد زیای در تشییع تو شرکت خواهند نمود و حتی جمع زیادی بخاطر دفن کردنت دست از کار می کشند […]

پریشان جسم و تن خودت نباش.
مسلمانان کارهای لازم را انجام خواهند داد.

لباس هایت را در می آورند
تو را غسل می دهند….
و کفنت می کنند….
تو را از خانه قديمي ات به خانه جدیدت خواهند برد.
تعداد زیای در تشییع تو شرکت خواهند نمود و حتی جمع زیادی بخاطر دفن کردنت دست از کار می کشند در حالی که هیچ کدام از آنها حتی روزی فکر نکردند که تو را نصیحت نمایند.
از اهداف و داشته هایت جدا می شوی ، از کلیدهایت، کتابهایت، کیف و کفشت و لباس هایت…
اگر بالفرض خانواده ات به فکرت باشند آنها را برای ایصال ثواب برایت صدقه می دهند.
اين را خوب بدان: نه دنیا برایت نگران نخواهد شد و نه جهان پیرامونت.
اقتصاد همچنان به راه خود ادامه می دهد.
شغلت را کس دیگری ادامه خواهد داد.
اموالت برای ورثه حلال می شوند.
اینک تو هستی که باید برای ریز و درشت جواب بدهی.
سه گروه بر تو اندوهگین خواهند شد:
1-    کسانی که از تو شناختی سطحی داشته اند می گویند: بیچاره و مسکین فلانی فوت کرد.
2-    دوستانت که چند روز و چند ساعتی ناراحت هستند و بعد آن هر یک بدنبال کار و زندگی خود می روند.
3-    اندوه عمیق در میان خانواده ات هست ، آنها یکی دو ماه و یا یک سال ناراحت هستند و آخر سر تو را به آرشیو ذهن و خاطرات خود می سپارند.
قصه تو و مردم همین جا پایان می یابد.
حال ماجرای حقیقی تو شروع می شود که همان آخرت هست.
بزرگی ، مال ، سلامتی ، فرزند، همه از تو گرفته شده است.
از خانه ها و قصرها و زن و فرزند جدا شده ای!
اينك زندگی حقیقی ات شروع شده است…
سوال این است که برای قبر و آخرت چه فراهم نموده ای؟؟؟؟
این حقیقتی هست که باید پیرامون آن اندیشیده شود!!!
پس  حریص باش بر انجام:
فرائض دینی …
نوافل……
صدقه مخفیانه…
کارهای نیک در نهانی انجام دادن….
نماز شب….

و…

تا نجات یابی!!

د.محمود عبدالعزيز يوسف
مترجم: عصمت الله تیموری