سلام به غزهبه خان یونسبه رفح، به جبالیابه بیت حانون، به بیت لاهیا(1)به حی شجاعیه و محله زیتون(2) سلام به سالخوردگان ستم کشیده غزهبه سرو جوانان کمر خمیده غزهبه کودکان یتیم و شکم دریده غزهبه خواهران شکسته و داغدیده غزهبه دوستان شهید و مدافعان غریب(3)*****سلام به اشک دویده به صورت غزهبه داد و شیونِ نای […]

سلام به غزه
به خان یونس
به رفح، به جبالیا
به بیت حانون، به بیت لاهیا(1)
به حی شجاعیه و محله زیتون(2)

سلام به سالخوردگان ستم کشیده غزه
به سرو جوانان کمر خمیده غزه
به کودکان یتیم و شکم دریده غزه
به خواهران شکسته و داغدیده غزه
به دوستان شهید و مدافعان غریب(3)
*****
سلام به اشک دویده به صورت غزه
به داد و شیونِ نای بریده غزه
به زخم های نشسته به پیکر غزه
به داغ های نهفته به سینه غزه
به هیجده لاله بستان “البطش”(4) غزه
به محمد و زکریا، به خالد و مروه

*****
سلام به مرزهای بسته و دشتهای غزه
به گندم و زیتون و کشتزارهای غزه
سلام به ساحل پرخون و قایق صیاد
به سطل تهی از آب چاه های غزه
به شیرخشک و برنج و به باروت و بنزین
به باربران صبور تونل های غزه
سلام بر عزم و استقامت غزه
دعای اضطرار و استجابت غزه
*****
سلام بر مناره و مسجد غزه
به صوت حزین مؤذن غزه
سلام بر نماز مکرر میت
به روزه داران مسلح غزه
سلام بر جهاد مبارک غزه(5)
سلام بر حماس دلاور غزه(6)
سلام به روح بلند ام نضال(7)
سلام به جان شریف رِیچِل پاک (8)
سلام به مجد و شجاعت غزه
به میوه صبر و سخاوت غزه
*****
سلام به مردان جنگآور غزه
مجاهدان اصغر و اکبر غزه
به فجر پنج و گراد، هم براق و هم سجیل
به ابابیل دست ساز خانه ی غزه
*****
قسم به اشک پدرهای دردمند درمانده
به شیرِ مادرانِ از شیرخور جدا مانده
قسم به کودک گریانِ از ترس لرزیده
به آن دو برادر ناز در آغوش هم خوابیده
قسم به این همه سر و دست و پای بریده
به الوفا(9) و تخت پر از خون و جان رمیده
قسم به صفیر گلوله، قسم به آتش بمباران
قسم به ضربه بر سقف و مهلت شیطان(10)
قسم به جعبه های خالی دارو و سردخانه های پر ز جنازه
قسم به سقفهای فروریخته، به گورهای تازه به تازه
که در نبرد نابرابر غزه با جنود شیطانی
به وعده صادق حق، لشکر قلیل حق غالب
و در نهایتِ پیکار خون برابر شمشیر
سر بریده ی از تن جدا فتاده پیروز است
رسیده سوره رحمت به “جاء نصرالله”
به صبح قریب غزه دمادم سلام باید داد
اثر: دکتر فروز رجایی فر

پی نوشت:
1- همه شهرهای نوار غزه
2-دو محله از شهر غزه
3- اعضای داوطلب تشکل جنبش همبستگی بین المللی (ism ) که در روزهای عادی و جنگ در کنار مردم غزه هستند و از آنان در برابر تجاوزات رژیم غاصب حمایت می کنند. ریچل کُری دختر ۲۳ ساله آمریکایی و ویتوریو اُریگونی خبرنگار ایتالیایی از جمله شهدای غزه اند.

4- خانواده ای که در جنگ اخیر غزه، هیجده شهید داد.
5- سازمان جهادی مردم فلسطین با نام جنبش جهاد اسلامی

6- سازمان جهادی مردم فلسطین با نام حرکت مقاومت اسلامی (حماس)
7- بانوی مرحوم مریم محیسن ام نضال فرحات، مادر مبارز سه شهید و نماینده مجلس قانونگذاری فلسطین.
8- رِیچِل کُری دختر مبارز آمریکایی که برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین به غزه آمد و پس از اقامتی کوتاه، حین جلوگیری از تخریب خانه یک پزشک فلسطینی، بدست جنایتکاران صهیونیست به شهادت رسید.

9- بیمارستان الوفا در غزه که از ابتدای هجوم فعلی، تحت حفاظت اعضای جنبش همبستگی بین المللی قرار دارد و در حمله زمینی روز جمعه مورد هدف واقع شد.
10 -رژیم صهیونیستی ادعا می کند که با اجرای طرح ” knock on roof ” هنگام هدف قرار دادن خانه های غزه، پس از اصابت اولیه راکت بر سقف، لحظاتی زمان برای فرار و تخلیه خانه در اختیار ساکنین قرار دارد!
منبع: الف