نماز با جماعت چکشی است بر سر نفساز جماعت که گذشتمی شودچکشی بر سر نماز مرا غرض ز نماز آن بود که پنهانیحدیث درد فراق تو با تو بگذارموگرنه این چه نمازی بود که من باتونشسته روی به محراب و دل به بازارم . . . ؟ نماز با جماعت « شاه کلید » است […]

نماز با جماعت چکشی است بر سر نفس
از جماعت که گذشت
می شود
چکشی بر سر نماز

مرا غرض ز نماز آن بود که پنهانی
حدیث درد فراق تو با تو بگذارم
وگرنه این چه نمازی بود که من باتو
نشسته روی به محراب و دل به بازارم . . . ؟

نماز با جماعت « شاه کلید » است

موقع نمازم که می شد، فرشته ی چپ و راست ،
عزا می گرفتند که چه کنند؛
« إیاک نعبد »
را جزء حرفهای خوبم بنویسند یا جزء دروغهایم

مجنون ازروي سجاده کسي رد شد،
مرد نماز شکست و گفت:
مشغول عبادت خدا بودم چرا اين رشته بريدي؟
گفت: عاشقِ بنده‌اي هستم، تو را نديدم،
تو عاشق خدايي ، مرا ديدي !؟

صبح : نور صورت
ظهر : بركت رزق
عصر : طاقت بدن
مغرب : فایده فرزند
عشاء : آرامش خواب

وضو می‌گیری، اما در همین حال اسراف می‌کنی
نماز می‌خوانی اما با برادرت قطع رابطه می‌کنی
روزه می‌گیری اما غیبت هم می‌کنی
صدقه می‌دهی اما منت می‌گذاری
بر پیامبر و آلش صلوات می فرستی اما بدخلقی می کنی
دست نگه دار!
ثواب‌هایت را در کیسهٔ سوراخ نریز!

بالاترین وزنه چندکیلو هستش که
یه نفر بزنه بهش بگن پهلوان؟
بالاترین وزنه یه پتو و یا یه ملحفه چند کیلویی هستش
که صبح باید بلند کنیم تا نماز صبح یا نماز شب
رو بخونیم
هرکی بتونه اون وزنه رو بلند کنه بهش میگن
پهلوان…

چه كنيم تا نماز صبحمان قضا نشود؟
كسي كه باقي نمازهايش را با جماعت بخواند
خدا او را براي نماز صبح بيدار خواهد كرد

عبدالقیوم فقیری
منبع: وبلاگ مولوی رحیمی