شیخ حسینا، نخست وزیر بنگلادش و لیدر حزب عوامی لیگ این کشور، برای چهارمین دور پیاپی در انتخابات این کشور پیروز شد و پنج‌سال دیگر در قدرت خواهد ماند- حزب او و متحدانش ۱۵۲ کرسی از ۳۰۰ کرسی پارلمان را برنده شدند. حزب ملی بنگلادش، حزب اصلی مخالف دولت بنگلادش، انتخابات را تحریم کرده بود […]

شیخ حسینا، نخست وزیر بنگلادش و لیدر حزب عوامی لیگ این کشور، برای چهارمین دور پیاپی در انتخابات این کشور پیروز شد و پنج‌سال دیگر در قدرت خواهد ماند- حزب او و متحدانش ۱۵۲ کرسی از ۳۰۰ کرسی پارلمان را برنده شدند.
حزب ملی بنگلادش، حزب اصلی مخالف دولت بنگلادش، انتخابات را تحریم کرده بود و آن را «نمایشی» خوانده بود./روزآروز