منابع پزشکی در مصرمی گویند در حمله مسلحانه عده ای به تظاهر کنندگان در نزدیکی وزارت دفاع 11 نفرکشته شده اند. ارتش مصر هم می گوید درگیری میان تظاهر کنندگان موافق و مخالف رخ داده و با فرستادن نیروهای بیشتری، اوضاع اکنون زیرکنترل است. صدها تن چند روزاست در اعتراض به ادامه کار شورای حاکم […]

منابع پزشکی در مصرمی گویند در حمله مسلحانه عده ای به تظاهر کنندگان در نزدیکی وزارت دفاع 11 نفرکشته شده اند. ارتش مصر هم می گوید درگیری میان تظاهر کنندگان موافق و مخالف رخ داده و با فرستادن نیروهای بیشتری، اوضاع اکنون زیرکنترل است.
صدها تن چند روزاست در اعتراض به ادامه کار شورای حاکم نظامی و رد صلاحیت نامزد سلفی ها در انتخابات ریاست جمهوری مصر، در مقابل وزارت دفاع  در قاهره تجمع کرده اند.