💢 اعزام زائران عمره از بامداد امروز اعزام زائران ایرانی به عمره پس از ۹ سال وقفه، از بامداد امروزدوشنبه سوم اردیبهشت‌ماه از سرگرفته می‌شود. کاروان‌های عمره حدودا ۸۵ نفره خواهد بود و پیش‌بینی سازمان حج و زیارت، اعزام حدود پنج‌هزار نفر در قالب ۶۰ کاروان بود، ‌که اکنون گفته می‌شود جمع کمتری اعزام می‌شوند. […]

💢 اعزام زائران عمره از بامداد امروز

اعزام زائران ایرانی به عمره پس از ۹ سال وقفه، از بامداد امروزدوشنبه سوم اردیبهشت‌ماه از سرگرفته می‌شود.
کاروان‌های عمره حدودا ۸۵ نفره خواهد بود و پیش‌بینی سازمان حج و زیارت، اعزام حدود پنج‌هزار نفر در قالب ۶۰ کاروان بود، ‌که اکنون گفته می‌شود جمع کمتری اعزام می‌شوند.

و رئیس سازمان حج و زیارت نیز اعلان کرد
پروازهای حج تمتع از ۲۴ اردیبهشت آغاز و ۸۷ هزار و ۲۵۰ نفر به این سفر اعزام خواهند شد.