انوار وب: مسلمانان مقیم کشورهای اروپای شمالی نمازهای سه گانه ظهر، عصر و مغرب را پشت سر یکدیگر و در طول 2 ساعات می خوانند.بر اساس گزارش پایگاه الالوکه، وزارت امور دینی در مورد اوقات نماز در کشورهای اروپای شمالی تصریح کرد در شمال آیسلند نماز ظهر در ساعت 11 و 41 دقیقه و نماز […]

انوار وب: مسلمانان مقیم کشورهای اروپای شمالی نمازهای سه گانه ظهر، عصر و مغرب را پشت سر یکدیگر و در طول 2 ساعات می خوانند.
بر اساس گزارش پایگاه الالوکه، وزارت امور دینی در مورد اوقات نماز در کشورهای اروپای شمالی تصریح کرد در شمال آیسلند نماز ظهر در ساعت 11 و 41 دقیقه و نماز عصر در 12 و 2 دقیقه برپا می گردد و در شهر « کرونا» در سوید و همچنین شهر « ترومسیه» در نروژ مسمانان مجبور می شوند نماز ظهر را با عجله و شتاب فراوان برپا کرده تا به زمان نماز عصر برسند، اما نماز مغرب در این دو منطقه یک ساعت و 45 دقیقه بعد از نماز ظهر و عصر برپا می شود.
در صورتی که ماه رمضان در ماه های سرد از قبیل دسامبر و ژانویه باشد، مسلمانان تنها 7 یا 8 ساعت از خوردن و آشامیدن دوری می کنند؛  اما زمانی که ماه رمضان با فصل تابستان همزمان گردد زمان امساک دست کم 21 ساعت خواهد بود.
مسلمان شهرهای دیگر از قبیل استکلهم ، اسلو، کوپنهاگن و هیسلینکی سه نماز مذکور را در فاصله 3 ساعت برپا می کنند.
منبع: شفقنا