انوار وب: مجمع عمومی سازمان ملل متحد با موافقت اکثریت اعضای این مجمع سال 2014را به عنوان سال همکاری با ملت فلسطین اعلام کرد
بگزارش خبرگزاری قدس بنقل از خبرگزاری فلسطینی معأ، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با موافقت اکثریت اعضای این مجمع سال 2014را به عنوان سال همکاری با ملت فلسطین اعلام کرد.
مجمع عمومی اعلام کرد که این همکاری بصورت انجام برخی فعالیت ها در مورد مسائل مربوط به فلسطین با همکاری موسسه های وابسته به سازمان ملل وموسسات حقوق مدنی خواهد بود. در ادامه گزارش آمده که 110کشور با این تصمیم موافقت کردند این در حالی است که 7کشور مخالف و56 کشور ممتنع بودند.
“بان کی مون” دبیر کل سازمان ملل متحد نیز در پیامی که برای مجمع عمومی سازمان ملل متحد فرستاد گفت که فرصت بوجود آمده برای حل مشکل فلسطینی ها را از دست ندهید.
“جان ایش” دبیر مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این باره گفت برای حل مشکل فلسطینی ها وایجاد صلح بین فلسطین و اسرائیل تمام تلاش خود را خواهیم کرد.
وی از اسرائیلی ها وفلسطینی ها خواست که در ایجاد صلح با مجمع عمومی همکاری کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.