انواروب:مرکز گفتگوی ادیان در بوسنی و هرزگوین بیان داشت: در طول سال گذشته بین نوامبر ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳، ۳۴ حمله به مراکزدینی صورت گرفته است.وی بیان داشت: از این میان  ۱۷ حمله به مساجد، ۹ حمله به کلیسای ارتدوکس ، ۷ حمله به کلیسای کاتولیک و یک حمله به معبد یهودیان صورت گرفته است.وی تصریح […]

انواروب:مرکز گفتگوی ادیان در بوسنی و هرزگوین بیان داشت: در طول سال گذشته بین نوامبر ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳، ۳۴ حمله به مراکزدینی صورت گرفته است.
وی بیان داشت: از این میان  ۱۷ حمله به مساجد، ۹ حمله به کلیسای ارتدوکس ، ۷ حمله به کلیسای کاتولیک و یک حمله به معبد یهودیان صورت گرفته است.
وی تصریح نمود که % ۳۴/۷۱  از این حملات به قصد آلوده نمودن موسسات دینی صورت گرفته و ۲۵% به انگیزه سرقت رخ داده است و  ۳،۵۷% به هر دو منظور (آلوده نمودن و دزدی) صورت گرفته است.
منبع: الالوکه