انواروب:مرکز گفتگوی ادیان در بوسنی و هرزگوین بیان داشت: در طول سال گذشته بین نوامبر 2012 تا 2013، 34 حمله به مراکزدینی صورت گرفته است.وی بیان داشت: از این میان  17 حمله به مساجد، 9 حمله به کلیسای ارتدوکس ، 7 حمله به کلیسای کاتولیک و یک حمله به معبد یهودیان صورت گرفته است.وی تصریح […]

انواروب:مرکز گفتگوی ادیان در بوسنی و هرزگوین بیان داشت: در طول سال گذشته بین نوامبر 2012 تا 2013، 34 حمله به مراکزدینی صورت گرفته است.
وی بیان داشت: از این میان  17 حمله به مساجد، 9 حمله به کلیسای ارتدوکس ، 7 حمله به کلیسای کاتولیک و یک حمله به معبد یهودیان صورت گرفته است.
وی تصریح نمود که % 34/71  از این حملات به قصد آلوده نمودن موسسات دینی صورت گرفته و 25% به انگیزه سرقت رخ داده است و  3،57% به هر دو منظور (آلوده نمودن و دزدی) صورت گرفته است.
منبع: الالوکه