۱- سلام دادن را تو آغاز کن، زیرا سلام موجب اطمینان طرف مقابل می شود.  ۲- تبسم کن زیرا تبسم طرف مقابل را سحر می کند و قلبش را می نوازد.  ۳- به طرف مقابل خود اهمیت ده و از او تقدیر کن و با مردم آنگونه برخورد کن که دوست داری با تو برخورد […]

۱- سلام دادن را تو آغاز کن، زیرا سلام موجب اطمینان طرف مقابل می شود.

 ۲- تبسم کن زیرا تبسم طرف مقابل را سحر می کند و قلبش را می نوازد.

 ۳- به طرف مقابل خود اهمیت ده و از او تقدیر کن و با مردم آنگونه برخورد کن که دوست داری با تو برخورد کنند.

 ۴- در شادی های مردم شریک شو.

 ۵- نیازهای مردم را برآورده کن، زیرا بدین ترتیب به قلبشان راه می یابی .نفس ها با برآورده کردن نیازها پر می شود .

 ۶- از لغزشها درگذر و در روح و روان خود تسامح نشان بده .

 ۷- در جستجوی شگفتی ها باش ودر پی آنها باش که باعث کسب دوستی و جذب قلوب می شود .

 ۸- در هدیه دادن بخیل نباش، اگر چه قیمت آن کم باشد، زیرا ارزش معنوی آن بیشتر از ارزش مادی است .

 ۹- دوست داشتن را به طرف مقابل اظهار کن زیرا کلمات دوست داشتنی به قلب ها نفوذ می کند .

 ۱۰- در پی نصیحت مردم باش، بگونه ای که آبروی مخاطب نرود .

 ۱۱- با دیگران در حد توجه شان صحبت کن، زیرا افراد میل دارند که در مدار توجه شان کسی با آنها گفتگو کند.

 ۱۲- خوشبین باش و بشارت را در دور و بر خود پخش کن .

 ۱۳- اگر دیگران کار خوبی انجام دادند از آنها تعریف کن، زیرا ستایش در نفس اثر می گذارد اما در تعریف زیاده روی نکن .

 ۱۴- کلمات خود را برگزین تا جایگاه تو بالا رود، زیرا کلمه ی نیکو بهترین وسیله برای نوازش قلبهاست .

 ۱۵- با مردم متواضع باش، زیرا انسانها از کسی که احساس برتری می کند متنفر هستند .

 ۱۶- در پی صید عیوب دیگران مباش، بلکه به اصلاح عیوب خود مشغول باش .

 ۱۷- هنرسکوت را بیاموز، زیرا مردم کسی را که به آنها گوش می دهد دوست دارند .

 ۱۸- دائره دانش خود را وسیع گردان و درهر روز دوست تازه ای بدست آور.

 ۱۹- تلاش کن که تخصص و توجهات خود را متنوع تر سازی ،این کار موجب آن میشود که هم دائره علم تو افزایش یابد و هم تعداد دوستانت .

 ۲۰-اگر کار خوبی برای شخصی انجام دادی منتظر عوض آن نباش.