انواروب: هیات مدیره اتحادیه مطبوعات و رسانه های جهان عرب دیروز یکشنبه شهر اشغالی قدس را به عنوان پایتخت روزنامه نگاری جهان عرب در سال 2014 انتخاب کرد و این در حالی است که این شهر در معرض حملات نظامیان و شهرک نشینان صهیونیست و طرح های یهودی سازی و بازداشت های دولت عبری قرار […]

 انواروب: هیات مدیره اتحادیه مطبوعات و رسانه های جهان عرب دیروز یکشنبه شهر اشغالی قدس را به عنوان پایتخت روزنامه نگاری جهان عرب در سال 2014 انتخاب کرد و این در حالی است که این شهر در معرض حملات نظامیان و شهرک نشینان صهیونیست و طرح های یهودی سازی و بازداشت های دولت عبری قرار دارد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، “علی یوسف” رئیس هیات مدیره اتحادیه مطبوعات و رسانه ها اعلام کرد که این انتخاب یک خدمت رسانه ای به نفع قدس به عنوان قبله گاه نخست مسلمانان و سومین حرم شریف الهی است و این هیات رسانه ای وظیفه خود می داند که بار دیگر توجه افکار عمومی جهانیان را به مساله اصلی که طی سال های متمادی مورد بی توجهی رسانه های عربی و بین المللی قرار گرفته است، جلب کند.
وی افزود انتخاب قدس به عنوان پایتخت خبرنگاری جهان عرب در سال 2014 در راستای هدف اصلی اتحادیه مطبوعات مبنی بر ایجاد وحدت رویه در قبال مسائل مربوط به جهان عرب صورت می گیرد.
این اتحادیه همچنین قصد دارد “هیثم یوسف” دبیر کل خود را به عنوان نماینده خبرنگاران عرب به رام الله اعزام کند تا ضمن مصاحبه با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، پرچم “قدس پایتخت خبرنگاری جهان عرب در سال 2014” را به وی تحویل دهد و این شهر را به صورت رسمی به عنوان پایتخت خبرنگاری جهان عرب معرفی کند.
گفتنی است که اتحادیه مذکور در سال 2012 شهر منامه پایتخت بحرین و در سال 2013 ریاض پایتخت عربستان را به عنوان پایتخت خبرنگاری جهان عرب انتخاب کرده بود.