انوار وب: روزنامه اسرائیلی معاریو می گوید : جمعیت مسلمانان روسیه با آغاز سال 2050 میلادی حدود 50 درصد  آن کشور را تشکیل خواهند داد.این روزنامه در ضمن بیان اهداف و نیات روسیه در حمله نظامی به داغستان به قصد دستگیری و نابود کردن به گفته آنها تروریستها، اشاره می کند که قوم مسیحی اسلاو […]

انوار وب: روزنامه اسرائیلی معاریو می گوید : جمعیت مسلمانان روسیه با آغاز سال 2050 میلادی حدود 50 درصد  آن کشور را تشکیل خواهند داد.
این روزنامه در ضمن بیان اهداف و نیات روسیه در حمله نظامی به داغستان به قصد دستگیری و نابود کردن به گفته آنها تروریستها، اشاره می کند که قوم مسیحی اسلاو به سبب انقباضی که در مقابل انبساط اقلیت مسلمان خواهند داشت، با رنج های هولناکی مواجه خواهند شد.
در حال حاضر 16درصد از ساکنان روسیه را مسلمانان تشکیل می دهند، یعنی تقریبا 22 میلیون از 134میلیون جمعیت شهروندان روسی مسلمان هستند.
به گفته این روزنامه؛ ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه معتقد است که قوم مسیحی اسلاو همه چیز روسیه است.
و می افزاید : قوم اسلاو با آغاز سال 2020 میلادی با مشکل بزرگی روبرو خواهد شد، چرا که از هر پنج نفر شهروند روس یک نفرشان مسلمان خواهد بود، و بعد از حدود نصف قرن از امروز تعداد ساکنان مسلمان روسیه نصف جمعیت آن کشور را تشکیل می دهند.
همچنین اشاره کرده : در شرایطی که مسلمانان هلند حدود 8 درصد از جمعیت آن کشور را شامل می شوند؛ محافل اسرائیلی از ترس تسلط اسلام بر اروپا با صدای بلندی فریاد برآورده اند.
و در همین سیاق، روزنامه مذکور بیان می کند که بزرگترین تجمع مسلمانان در اروپای امروز در شهر موسکو پایتخت روسیه است، چرا که تعداد مسلمانان این شهر حدود 2.5 میلیون نفر می باشد.
معاریو اشاره می کند : روسها مسلمانان را طرد می کنند، و نظرسنجی های اخیر که در سال 2011 انجام شد بیان می کنند که 30 درصد جوانان مسلمان در جمهوری داغستان علاقمند به تطبیق شریعت اسلام هستند، و بیشتر از یک سوم شرکت کنندگان در این نظرسنجی ها گفتند که هیچگاه با پلیس در معرفی و شناسایی دوستان و نزدیکان خود که بر علیه روسیه فعالیت کنند همکاری نخواهند کرد.
سپس این روزنامه سازمانهای خیریه را مورد اتهام قرار داده و مدعی شده که آنها «جریانهای سلفی در سعودی» هستند که سرمایه و اموال را برای ساخت مساجد و گروه های خیریه و مؤسسات مالی برای مسلمانان تامین می کنند.
بنقل از : نوار اسلام