انوار وب: روز چهارشنبه 22 تن از زنان مصری حامی محمد مرسی رئیس جمهور این کشور محاکمه خواهند شد.به گزارش صراط به نقل از النهار: دفتر دادستانی کل در بیاینه ای اعلام کرد:روز چهارشنبه محاکمه 22 تن از زنان حامی جماعت اخوان المسلمین مصر به اتهام اقدامات خشونت آمیز در خلال تظاهرات حمایت از محمد […]

انوار وب: روز چهارشنبه 22 تن از زنان مصری حامی محمد مرسی رئیس جمهور این کشور محاکمه خواهند شد.
به گزارش صراط به نقل از النهار: دفتر دادستانی کل در بیاینه ای اعلام کرد:روز چهارشنبه محاکمه 22 تن از زنان حامی جماعت اخوان المسلمین مصر به اتهام اقدامات خشونت آمیز در خلال تظاهرات حمایت از محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر آغاز خواهد شد.