انوار وب: معاون فرودگاهی ستادهای سازمان حج وزیارت در عربستان از آغاز پروازهای بازگشت حجاج ایرانی از 28 مهرماه به کشور خبر داد.به نقل از پايگاه خبري سازمان حج و زيارت : حسن سرخوش معاون فرودگاهی ستادهای سازمان حج وزیارت در عربستان در گفتگو با روابط عمومی سازمان حج وزیارت از آغاز پروازهای بازگشت حجاج […]

انوار وب: معاون فرودگاهی ستادهای سازمان حج وزیارت در عربستان از آغاز پروازهای بازگشت حجاج ایرانی از 28 مهرماه به کشور خبر داد.
به نقل از پايگاه خبري سازمان حج و زيارت : حسن سرخوش معاون فرودگاهی ستادهای سازمان حج وزیارت در عربستان در گفتگو با روابط عمومی سازمان حج وزیارت از آغاز پروازهای بازگشت حجاج ایرانی از 28 مهرماه به ایستگاه های پروازی کشور خبر داد.
بنا براین گزارش اولین پرواز بازگشت توسط هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران(هما) در ساعت 5:30 صبح به وقت محلی، فرودگاه بین المللی جده را به مقصدفرودگاه مهرآباد تهران ترک خواهد کرد و پروازها از فرودگاه جده  تا 11 آبان ماه ادامه خواهد داشت.
سرخوش دراین گفتگو گفت: کل حجاج ایرانی طی 182 پرواز به کشور بازخواهند گشت که 91 پرواز از فرودگاه جده و نیز 91 پرواز هم از فرودگاه  مدینه منوره خواهد  بود؛ اولین پرواز از فرودگاه مدینه منوره نیز 4آبان ماه شروع و تا 18 آبان ماه ادامه خواهد داشت که آخرین پرواز به مقصد فرودگاه بین المللی مهر آباد تهران خواهد بود.