انواروب: اداره دينی مسلمانان جمهوری كريمه از عزم جمعيت مسلمان اين جمهوری خودمختار برای ساخت 42 مسجد در سراسر كريمه خبر داد.به گزارش ايكنا به نقل از پايگاه اطلاع‌رسانی «Islam.ru»، اداره امور دينی جمهوری كريمه اعلام كرد كه برآورده شدن نيازهای دينی مسلمانان اين منطقه با وجود 50 مسجد امكان‌پذير است كه اين تعداد مسجد […]

انواروب: اداره دينی مسلمانان جمهوری كريمه از عزم جمعيت مسلمان اين جمهوری خودمختار برای ساخت 42 مسجد در سراسر كريمه خبر داد.
به گزارش ايكنا به نقل از پايگاه اطلاع‌رسانی «Islam.ru»، اداره امور دينی جمهوری كريمه اعلام كرد كه برآورده شدن نيازهای دينی مسلمانان اين منطقه با وجود 50 مسجد امكان‌پذير است كه اين تعداد مسجد در آينده ساخته خواهند شد.
اداره امور دينی كريمه همچنين از تلا‌ش‌ها و رايزنی‌های مسلمانان اين منطقه برای اختصاص دادن اماكن مناسب برای ساخت اين مساجد جديد خبر داد.
كريمه، شبه جزيره‌ای در شمال ساحل دريای سياه است. اين منطقه بخشی از اوكراين بوده و از نظر سياسی منطقه‌ای خودمختار(جمهوری خودمختار) محسوب می‌شود و جدا از حكومت اوكراين دارای مجلس و دولت مستقل بوده و رئيس دولت نيز عضو هيئت وزيران اواكرين می‌باشد.
قوم تاتار مقيم جمهوری كريمه كه بيش از 12 درصد جمعيت كشور كريمه را تشكيل می‌دهند، اكثراً مسلمانان هستند. مركز اسلامی اوكراين در جمهوری خودمختار كريمه واقع است.