انوار وب به نقل از پايگاه خبري حج و زيارت: سعيد اوحدي رييس سازمان حج و زيارت با بيان اينكه براي نخستين بار نام نويسي در كاروان هاي حج سال آينده تا پايان امسال انجام و نهايي خواهد شد، افزود: طبق جدول زمان بندي تدوين شده، فراخوان ثبت نام اولويت هاي حج ۹۳ در كاروان […]

انوار وب به نقل از پايگاه خبري حج و زيارت: سعيد اوحدي رييس سازمان حج و زيارت با بيان اينكه براي نخستين بار نام نويسي در كاروان هاي حج سال آينده تا پايان امسال انجام و نهايي خواهد شد، افزود: طبق جدول زمان بندي تدوين شده، فراخوان ثبت نام اولويت هاي حج ۹۳ در كاروان ها، دي ماه اعلام مي شود. رئیس سازمان حج و زیارت گفت: جدول زمان بندي اعزام هاي حج ۹۳، تدوين و ابلاغ شده است. وی افزود: براين اساس، نام نويسي اولويت هاي حج ۹۳ در كاروان ها، دهه فجر امسال آغاز و براي نخستين بار تا پايان امسال كاروان هاي حج سال بعد بسته مي شود.