قطعا همه ما می دانیم که هیچ کار انسان بدون عیب و نقص نیست، چرا که انسان ضعیف هست و هر کارش اعم از مادی یا معنوی خالی از ایرادهایی نیست. حتما همه ما به نقص ها و کوتاهای معنوی  خودمان در ماه رمضان معترف هستیم. اما باید بدانیم که  درهای رحمت خداوند متعال همیشه […]

قطعا همه ما می دانیم که هیچ کار انسان بدون عیب و نقص نیست، چرا که انسان ضعیف هست و هر کارش اعم از مادی یا معنوی خالی از ایرادهایی نیست. حتما همه ما به نقص ها و کوتاهای معنوی  خودمان در ماه رمضان معترف هستیم. اما باید بدانیم که  درهای رحمت خداوند متعال همیشه گشوده است و فرصت جبران و رفع نقصان را از بندگان تلاشگر و مخلص خود نمی گیرد.

چند روزی بیشتر نیست که از رمضان گذشته و هنوز لذت و شیرینی روزه ها، افطاری و عبادت های آن را در وجودمان حس می کنیم. هنوز در این فکر هستیم که آیا روزه و نماز ما پذیرفته شده یا نه؟ آیا به آنها مُهر قبولی زده شده یا نه؟ آیا نامه آزادی ما از آتش جهنم داده شده یا نه؟ و سوالاتی دیگری از این قبیل.

قطعا همه ما می دانیم که هیچ کار انسان بدون عیب و نقص نیست، چرا که انسان ضعیف هست و هر کارش اعم از مادی یا معنوی خالی از ایرادهایی نیست. حتما همه ما به نقص ها و کوتاهای معنوی  خودمان در ماه رمضان معترف هستیم. اما باید بدانیم که  درهای رحمت خداوند متعال همیشه گشوده است و فرصت جبران و رفع نقصان را از بندگان تلاشگر و مخلص خود نمی گیرد.

 یکی از فرصت های طلایی برای  جبران  کوتاهی در روزه رمضان، روزه گرفتن شش روز از ماه شوال هست. همه ما حدیثی از نبی رحمت -صلی الله علیه وعلی آله وسلم- را خوانده ایم و یا به گوش مان رسیده که آن جناب -صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرموده اند: هر کس  شش روز از شوال را روزه بگیرد، گویا تمام سال را روزه داشته است.

پس چرا کوتاهی بکنیم و از قافله نیکان عقب بمانیم. خیلی از ما این روزها مردد هستیم و با خودمان کلنجار می رویم که روزه شوال را بگیرم یا نه؟ برای اینکه انگیزه بیشتری برای ما ایجاد شود، چند نکته را متذکر می شوم:

۱- طبق فرموده پیامبر ـ صلی الله علیه و سلم ـ روزه گرفتن شش روز از ماه شوال همانند روزه گرفتن یک سال است. و این خود پاداش و اجر کمی نیست.
۲- روزه شوال برای جبران نقص و کوتاهی هایی ست که در روزه رمضان ما وجود داشته است، که قطعا در روزه همه ما خلل هایی وجود داشته است.
۳- توفیق یافتن برای گرفتن روزه شوال نشانه و علامتی برای پذیرفته شدن روزه رمضان است. چنانکه اهل دین می دانند: نشانه پذیرفته شدن هر کار نیک این ست که شما توفیق انجام کار نیک دیگری را بیابی. چنانکه نشانه بدبختی انسان شقی، این ست که بعد از هر گناه مرتکب گناه دیگری می شود.  
۴- روزه شوال بیانگر تلاش انسان برای تزکیه نفس و تطهیر درون می باشد که این هم نشانه خوبی برای انسان مومن می باشد.  
۵- روزه شوال به عنوان شکری به درگاه خداوند است که توفیق داد ماه رمضان را دریابیم و در آن توانستیم روزه بگیریم و کارهای عبادی دیگری انجام بدهیم. و قدمی برای بخشیده شدن گناهان مان برداریم.

پس با مدنظر داشتن نکات فوق قطعا روزه گرفتن در شوال برای همه ما آسان می شود.

✍️عصمت الله پورمحمد تیموری